მთავარი  |    ფორუმი  |    FAQ  |    წესები  |    რეკლამა ჩვენთან  |    კონტაქტი  |    რუქა


ადგილმდებარეობა  მთავარი » სტატიები » პროგრამირება
თვლის რვაობითი სისტემა

 როგორც ვნახეთ იმისათვის რომ რაიმე რიცხვი წარმოვადგინოთ ორობით სისტემაში, საჭიროა 1-ებისა და 0-ების საკმაოდ დიდი რაოდენობა, მაგ. 9810=11000102. ამიტომ როგორც შესავალში აღვნიშნეთ ორობითი რიცხვების მარტივად ჩაწერის მიზნით შემოღებულია თვლის 8-ობითი და 16-ობითი სისტემები, (გავიხსენოთ, რომ ციფრულ სისტემებში გვაქვს მხოლოდ 1-ები და 0-ები). გარდა ამისა მათ აქვთ სხვა დანიშნულებაც, რაც ძირითადად დაკავშირებულია კომპიუტერის მეხსიერების დამისამართებასთან.
    თუ კარგად გავარჩიეთ წინა სტატიები, ძნელი არ არის მივხვდეთ, რომ რვაობით თვლის სიტემაში გავაქვს მხოლოდ 8 ციფრი, ესენია

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

    ნებისმიერი 10-ობითი რიცხვი წარმოიდგინება ამ 8 ციფრის საშუალებით. მაგალითად, 8-ობითი რიცხვებია:

014, 7037, 001, 10034, 5612.

    ერთიდან მეორე სისტემაზე გადასვლის წესები ანალოგიურია 2-ობითი სისტემისა, ოღონდ ცხადია აქ გაყოფა ხდება 8-ზე და წონა არის 8n სადაც n არის ციფრის პოზიცია 8-ობით რიცხვში.

    ახლა, როგორ ჩავწეროთ ორობითი რიცხვი 8-ობითში? ორობითი რიცხვის დაჯგუფება ხდება სამ-სამად და თვითოეული სამეულისთვის იწერება 8-ობითი რიცხვი შესაბამისობის შემდეგი ცხრილის მიხედვით:

   

ორობითი რვაობითი
000         0
001         1
010         2
011         3
100         4
101         5
110         6
111         7

    დაჯგუფება ხდება მარჯვნიდან მარცხნივ. მაგალითად, 011101-ის დაჯგუფებით მივიღებთ:

0111012=358,

    ე.ი. ჯერ ავიღეთ 101 ჯგუფი და დავწერეთ მისი შესაბამისი რვაობითი რიცხვი 5, შემდეგ ავიღეთ 011 და დავწერეთ 3 (ვიყენებთ ზემოთ მოცემულ ცხრილს). ასევე, 1001011012 -სათვის

1001011012=4558,

    თუ ციფრების რაოდენობა ისეთია, რომ არ ხერხდება დაჯგუფება სამად, მაშინ მარცხნიდან ემატება ციფრი 0, სანამ არ შეივსება სამ ციფრამდე: მაგ.

12=0012=18,    ან    10102=0010102=128.

    ასე რომ პრინციპები, ჩვენებური ზღაპრებისა არ იყოს ყველგან მეორდება და იმედია ყველაფერი გასაგებია.

    შემდეგ სტატიაში ჩვენ გავარჩევთ მის უბაიტესობა - 16-ობით სისტემას.

რეზიუმე
სულ რვა ციფრი.
 
 ავტორი: გიორგი ბაწაშვილი (G3B)

  
ინფორმაცია


თემატური სტატიები
სტატიის შეფასება
ეს გვერდი უკვე შეაფასეს!

შეფასება: 1
შეფასება: 4გამოხმაურება

აღდგენილია სტატიის საწყისი ვაიანტი
07-02-2010, 12:42:35 | G3B

და რაში შემიძლია ამის დამოყენება დაწერეთ რა ვინმემ მაგრად მაინტერესებს წინასწარ გიხდით მადლობას
05-02-2010, 14:33:42 | puma89.07mail.ru

ყველაზე კარგი იქნება თუ ქართველებიც შექმნით რაიმე კარგ წიგნს პროგრამირების შესახებ... ისე, როგორც ჰტმლ-ს შესახებ გააკეთეთ... ეს ნაკლი თქვენიცაა ამავდროულად (პროგრამისტების). გვასწავლეთ ჩვენც, რა იცით იქნებ ვინმე გენიალური გამოჩნდეს ქართველებშიც. ის შეიძლება ინგლისურის უცოდინარობის მიღმა იმალებოდეს...
25-04-2007, 11:53:32 | xokaido

ეს ყველაფერი გასაგებია მარა რაში იყენებენ ამ რვაობიტ სისტემას ეგაც დაგეწერათ ბარემ
31-05-2006, 11:39:04 |


კომენტარის დატოვება
თქვენ არ შეგიძლიათ კომენტარების დატოვება.