მთავარი  |    ფორუმი  |    FAQ  |    წესები  |    რეკლამა ჩვენთან  |    კონტაქტი  |    რუქა


ადგილმდებარეობა  მთავარი » სტატიები » პროცესორები
Intel-ის პროცესორების კვების მიწოდების სისტემა
სერიიდან აჩქარების საფუძვლები

თუ სისტემა ერთხელ მაინც აგიჩქარებიათ (აჩქარებაში Overclocking-ს ვგულისხმობთ. დროა, ქართული ტერმინები დავამკვიდროთ), შესაძლოა, Vdroop-ის „პრობლემასაც“ შეხვედრიხართ. ბევრ მომხმარებელს უკვირს, რატომ არ ემთხვევა პროცესორის მიმდინარე ვოლტაჟის (ძაბვის) მაჩვენებელი იმას, რაც BIOS-შია მითითებული. ასეთ დროს ჯოხი ხშირად დედა დაფაზე ტყდება. სინამდვილეში, Vdroop-ი Intel-ის ყველა კვების მიწოდების სისტემის განუყოფელი ნაწილია და სასიცოცხლო მნიშვნელობა ენიჭება სისტემის სწორი და სტაბილური ფუნქციონირებისთვის. უმეტეს შემთხვევაში, მომხმარებლისგან დედა დაფის დადანაშაულება არასწორია, რაც გამოწვეულია არასწორი/არასაკმარისი ინფორმაციით. უფრო მეტიც, მომხმარებლების კომენტარების გამო, ზოგიერთმა დედა დაფების მწარმოებელმა BIOS-ში Vdroop-ის გასათიში ფუნქციებიც კი ჩადო.

პროცესორის დატვირთვის მაჩვენებელი მუდმივად ცვალებადია და დამოკიდებულია მოცემულ მომენტში შესასრულებელ სამუშაოზე. ძაბვის (ვოლტაჟის) რეგულირების მოდული (Voltage Regulator Module - VRM) დატვირთვის მაჩვენებლის შესაბამისად არეგულირებს პროცესორის ძაბვას. ეს ყველაფერი ხდება MOSFET-ებისა და მრავალფაზიანი LC ქსელის საშუალებით. სწორედ LC ქსელის მოვალეობაა იმ ელექტროენერგიის სრულად მიწოდება, რასაც პროცესორი ითხოვს. თუ VRM-ი „იგრძნობს,“ რომ პროცესორის ძაბვა იკლებს, ზრდის დენის ძალას (ამპერაჟს) და პირიქით, თუ ძაბვა იმატებს, VRM პროცესორს ნაკლები ამპერაჟით ამარაგებს. ეს „გრძნობა-კორექციის“ ციკლები, რომელიც ცნობილია, როგორც ნეგატიური უკუკავშირი, წამში ათასობით და მილიონჯერ ხდება.


ASUS Maximus Formula-ს 8-ფაზიანი VRM

იმ დროს, როცა პროცესორზე დატვირთვა დიდია, VRM წრედს უწევს საკმაოდ დიდი დენის ძალის მიწოდება პროცესორის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად (ეს განსაკთრებით ეხებათ ოთხბირთვიან პროცესორებს). თუმცა, როგორც კი დატვირთვა დაიკლებს, VRM წრედმა სწრაფად უნდა იმოქმედოს და ახალი მოთხოვნის შესაბამისი ამპერაჟი მიაწოდოს პროცესორს. იმის გამო, რომ VRM-ს არ შეუძლია პროცესორის დატვირთვის შესაბამისად, რეაგირება იმწამსვე მოახდინოს, რაც უფრო დიდი სხვაობა იქნება პროცესორის დატვირთვის საწყის და საბოლოო მაჩვენებლებს შორის, მით უფრო დიდი იქნება მაქსიმალური ვოლტაჟის დაშორების პიკი პროცესორის მუდმივი ვოლტაჟიდან. ამ პიკური მაჩვენებლების კონტროლი ძალიან მნიშვნელოვანია სისტემის სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის. მცირე დატვირთვისას ძაბვის ცოტათი აწევა საშუალებას აძლევს პროცესორს აიტანოს უფრო დიდი ნეგატიური დაშორება (გადახრა) თავისი კვების ძაბვიდან და არ გადაცდეს მინიმალურ ვოლტაჟს, რომელიც საჭიროა პროცესორის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის. ასევე, დიდი დატვირთვისას პროცესორის ვოლტაჟის დაკლება საშუალებას აძლევს VRM წრედს, სწორად დაარეგულიროს მაქსიმალური პოზიტიური დაშორების (გადახრის) დროს მიღებული ძაბვა (ეს ხდება მძიმედან მსუბუქი დატვირთვის რეჟიმში გადასვლისას) და დარჩეს მაქსიმალური დასაშვები ძაბვის ლიმიტის ქვეშ. ეს სისტემა მთლიანობაში უზრუნველყოფს იმას, რომ მიუხედავად პროცესორის დატვირთვის მაჩვენებლისა, მიწოდებული ძაბვა არასდროს სცილდება განსაზღვრულ ლიმიტს. შემდეგი სურათი დაგეხმარებათ ეს ყველაფერი გაცილებით უკეთ წარმოიდგინოთ და გაიგოთ.


სპეციფიკაციის შესაბამისად, Voffset და Vdroop უზრუნველყოფენ, რომ პროცესორისთვის
მიწოდებული ძაბვის მაჩვენებელი არ გადასცდეს CPU VID-ს

CPU VID პარამეტრი განსაზღვრავს მაქსიმალურ დასაშვებ ვოლტაჟს, რომელიც შესაძლოა პროცესორისთვის იქნას მიწოდებული დატვირთვის რეჟიმებში გადასვლისას. მნიშვნელოვანია, დაიმახსოვროთ, რომ CPU VID არ არის და არ უნდა იყოს პროცესორისთვის მიწოდებული ძაბვა IDLE რეჟიმში (რეჟიმი, როდესაც დატვირთვა მცირეა). ვიმედოვნებთ, ახლა უკვე გასაგებია, როგორ იკვებება პროცესორი და დედა დაფას აღარ დაადანაშაულებთ მაშინ, როცა იგი პირნათლად გემსახურებათ.
Voffset და Vdroop ერთად უზრუნველყოფენ, რომ მძიმედან მსუბუქი დატვირთვის რეჟიმში გადასვლისას პროცესორისთვის მიწოდებული ვოლტაჟის პიკი CPU VID-ის მაჩვენებელს არ გადასცდეს. აჩქარებისას, თუ დაადგენთ, რომ 1.17 ვოლტი (განვიხილავთ ჩვენი მაგალითის მიხედვით) არ არის საკმარისი მძიმე დატვირთვის რეჟიმში პროცესორის სტაბილური მუშაობისთვის, CPU VID-ის მაჩვენებლის გაზრდა მარტივად მოაგვარებს ამ პრობლემას.
ახლა ვნახოთ, როგორ აწვდის VRM ძაბვას პროცესორს, თუ კვების წრედიდან ამოვიღებთ Voffset-ს.


ვოლტაჟის რეგულირებამ, მძიმედან მსუბუქი დატვირთვის რეჟიმში
გადასვლისას Voffset-ის გარეშე, შესაძლოა, პრობლემები გამოიწვიოს

როგორც სურათიდან ხედავთ, ყოველთვის, როცა პროცესორი მძიმედან მსუბუქი დატვირთვის ფაზაში გადადის, ძაბვა მაქსიმალურ დასაშვებ ლიმიტს, CPU VID-ს, სცდება. მდგომარეობას უფრო ამძიმებს ისიც, რომ ეს ყველაფერი მომხმარებლის კონტროლის გარეშე ხდება (დატვირთვის ფაზებში გადასვლისას მიწოდებულ ვოლტაჟს ვერცერთი პროგრამით ვერ გამოზავთ!). ასევე, კვების წრედიდან Voffset-ის ამოღება არასწორ ფუნქციას ანიჭებს CPU VID-ს, რომელიც არის მაქსიმალური დასაშვები ვოლტაჟი და არა მაჩვენებელი, რომელიც პროცესორს უნდა მიეწოდებოდეს მუდმივად.

პირველი გვერდი 1 2 » ბოლო გვერდი

  
ინფორმაციათემატური სტატიები
სტატიის შეფასება
ეს გვერდი უკვე შეაფასეს!

შეფასება: 4
შეფასება: 1.5


კომენტარის დატოვება
თქვენ არ შეგიძლიათ კომენტარების დატოვება.